Friday, 23 May 2014

Irish Gaelic Festival in Ontario in June

Canada’s Premier Irish Gaelic Festival
Oireachtas Gaeilge Cheanada
27 – 29 June 2014
Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir (Tamworth / Erinsville Ontario)
 
Pre-registration required for meals and competition entry.
 
BILINGUAL ANNOUNCEMENT / ENGLISH BELOW
===========================================
Eolas Iomlán agus Clárúchán: www.oireachtas.ca
 
OÍCHE AOINE, 27 June, Days Inn, Dún Laoghaire (Kingston), Ontairió: Suipéar buifé; aoichaointeoir (Nóra Welby, Glór na nGael, Éire); Seó Grinn le Caitríona Ní Chonaola, aisteoir Gaeltachta, ardchlú; Seisiún Ceoil; Céilí.
 
DÉ SATHAIRN, LÁ, 28 Meitheamh, Féile faoin Aer, Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir (Tamworth/Erinsville, Ontairió): Comórtais agus Taibhithe sna na Taibh-ealaíona Gaelacha: Labhairt (Dreas Cainte, Scéalaíocht, Aithris Filíochta, Agallamh Beirte); Litríocht; Amhránaíocht (Sean Nós, Neamh-Sean-Nós, Cór Gaelach, Lúibíní); Ceol (Cláirseach, Píb Uilleann, Bannaí Céilí, Bannaí Feadóige do Pháistí); Damhsa (Sean Nós, Damhsa Seit).
 
OÍCHE SHATHAIRN, 28 Meitheamh, Féasta Bronnadh Duaiseanna agus Céilí: Days Inn, Dún Laoghaire (Kingston), Ontairió
 
MAIDIN DÉ DOMHNAIGH, 29 Meitheamh, Bróinse Gaelach Deireanach: Days Inn, Dún Laoghaire (Kingston), Ontairió
 
Duaiseanna: Trófaithe, Boinn agus Duaiseanna, turas íoctha go Éirinn d’amhránaíocht ar an Sean-Nós san áireamh
 
Físeáin: amharc ar fhíseáin ó bhlianta a chuaigh thart, http://oireachtas.ca/fiseain-gae.shtml 
 
===========================================
ENGLISH
 
Complete Information and Registration: www.oireachtas.ca
 
FRIDAY EVENING, 27 June, Days Inn, Kingston, Ontario: buffet supper; guest speaker (Nóra Welby, Glór na nGael, Ireland); Comedy Show by well-known Gaeltacht actress Caitríona Ní Chonaola; Music Session; Céilí.
 
SATURDAY DAYTIME, 28 June, Open Air Festival, Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir (Tamworth/Erinsville, Ontario): Competitions and Performances in Gaelic performing arts: Speaking (Oration, Story Telling, Poetry Recitation, Pair Dialogue); Literature; Singing (Sean Nós, Non-Sean-Nós, Gaelic Choir, Lúibíní); Music (Harp, Uilleann Pipes, Céilí Bands, children’s whistle band); Dancing (Sean Nós, Set Dancing).
 
SATURDAY EVENING, 28 June, Awards Banquet and Céilí: Days Inn Kingston, Ontario
 
SUNDAY MORNING, 29 June, Farewell Gaelic Brunch: Days Inn Kingston, Ontario
 
Prizes: Trophies, Medals and Awards, including an expense-paid trip to Ireland for Sean Nós Singing
 
Videos: watch videos from previous years, http://oireachtas.ca/fiseain-bea.shtml
 
 
Aralt Mac Giolla Chainnigh
2526 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario
K1V 7T1
 
Freagraí as Gaeilge, le do thoil, oiread agus is féidir.

No comments: