Tuesday, 26 March 2013

Scottish Poets Coming to Ireland

Agus Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ceiliúradh 70 bliain ar an bhfód i mbliana, tá an-áthas orainn nach fada uainn anois go mbeidh na filí Albanacha in ár gcuideachta do Thuras na bhFilí, an clár malartaithe is faide bunaithe idir Éirinn agus Albain.


Is gearr uainn anois go mbeidh na filí Albanacha ag tabhairt aghaidh ar an tír seo i gcomhair Thuras na bhFilí na bliana seo agus tá an-áthas orainn go mbeidh siad ag tabhairt aghaidh ar Chontae Mhaigh Eo agus ar an ardchathair mar chuid de Thuras na bliana seo. Beidh seo á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le Fèisean nan Gàidheal ón 17-20 Aibreán 2013.

Go hiondúil bíonn beirt fhilí, ceoltóir agus amhránaí traidisiúnta i ngach grúpa.

Ag teacht chugainn beidh an file aitheanta as Dún Éideann Meg Bateman agus an file as Oileán Uibhist a Deas Gillebrìde Mac Ille Mhaoil (MacMillan) agus is iontach uaidh Gillebrìde amhráin a rá chomh maith agus is minic a bhíonn sé le cloisteáil ar an gclár Sruth na Maoile ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Ar Thuras na bliana seo freisin beidh an fidléir iomráiteach as na Garbhchríocha, Allan Henderson agus an t-amhránaí Gàidhlig as Oileán Uibhist a Deas, Sìneag Nic an t-Saoir, bean óg a bhí ar an Turas seo cúpla blain ó shin le linn de Thuras na bhFilí cuairt a thabhairt Dhún na nGall agus Oileán Thoraí.

Beidh na cuairteoirí Albanacha ag tabhairt aghaidh ar cheantar Iorrais agus Oileán Acla i gContae Mhaigh Eo i gcomhair dhá oíche mhóra filíochta agus siamsaíochta.

Ar an gCéadaoin, 17 Aibreán, beidh oíche mhór filíochta agus ceoil in Áras Inis Gluaire i mBéal an Mhuirthead, áit a mbeidh an file áitiúil Caitlín Ní Chonghóile ag léamh filíochta i gcuideachta na bhfilí Albanacha agus beidh an fliúiteadóir Joe Byrne agus an t-amhránaí sean-nóis iomráiteach Síle Uí Mhongáin as Dubh Thuama ina gcuideachta.

Beidh Máirtín Mac Donnchadha, iar-láithreoir RTÉ Raidió na Gaeltachta ina fhear an tí ar an oíche agus tá céad míle fáilte roimh fhilí, amhránaithe, ceoltóirí agus damhsóirí áitiúla a bheith i láthair.

I rith an lae ar an Déardaoin 18 Aibreán reáchtálfar ceardlanna i Scoileanna Náisiúnta éagsúla timpeall an cheantair agus beidh deis ag daltaí scoile, muintir na háite agus cuairteoirí aithne a chur ar chultúr, teanga agus ceol a chéile agus eolas a fháil ar na cosúlachtaí agus ar na difríochtaí idir an dá thraidisiúin.

Níos déanaí san oíche tá tráthnóna pléisiúrtha d’fhilíocht agus siamsaíocht geallta in Óstán Oileán Acla áit a mbeidh léamh filíochta dátheangach leis na filí Albanacha i gcuideachta an fhile Art Ó Súilleabháin agus beidh ceol agus amhráin leis na cuairteoirí mar aon le ceol den scoth leis an bhfidléir aitheanta Julie Ní Longáin as Baile Uí Fhiacháin i gCo. Mhaigh Eo.

Cuirfear clabhsúr bríomhar le Turas na bliana seo le Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill, ar an Aoine, 19 Aibreán in ionad Cois Teallaigh, 46 Sráid Chill Dara i gceartlár Bhaile Átha Cliath áit a mbeidh an scríbhneoir, staraí liteartha, craoltóir Alan Titley mar Fhear an Tí ar an oíche agus beidh an file aitheanta Gabriel Rosenstock agus Meg Bateman mar mholtóirí ar chomórtas na bliana seo.

Tá Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill, comórtas filíochta Gaeilge agus Gàidhlig arna eagrú mar ócáid lárnach le linn Thuras na bhFilí in onóir an Choirnéil Eoghain Uí Néill, fear a raibh baint lárnach aige le tús a chur lena leithéidí de Thuras sa bhliain 1970.

An aidhm atá le Turas na bhFilí, ná na naisc idir pobal agus traidisiúin na hÉireann agus pobal agus traidisiúin na hAlban a threisiú ionas go gcothófar teagmháil leanúnach idir an dá thír.

Bígí faoi dhraíocht le filíocht agus siamsaíocht den scoth mar aon le neart amhrán as Ghàidhlig agus Gaeilge le linn Thuras na bhfilí 2013.

 

© Foilsithe ar Gaelport.com 26 Márta 2013

No comments: