Tuesday, 17 January 2012

New Issue of the Donegal E-zine Available

Welcome to the Donegal in Touch e-zine.  This e-zine is part of the Donegal Diaspora Project. Through this project Donegal is reaching out and connecting with people in all parts of the world who have a connection to or interest in Donegal.  This e-zine is sent to people in all parts of the world. 
Please feel free to pass this e-zine on to others that you feel might be interested in it. Any views, comments or contributions to the e-zine are very welcome.  The latest edition of the e-zine can be viewed or downloaded via the Donegal County Development Board website - http://www.donegalcdb.ie/ using the following link:
For further information on Donegal or on the Donegal Diaspora Project, please contact Roisin McBride at rmcbride@donegalcoco.ie.

Fáilte go ríomhiris Dún na nGall i dTeagmháil. Tá an ríomhiris seo ina pháirt de Thionscnamh Diaspóra Dhún na nGall. Tá Dún na nGall ag síneadh amach agus ag nascú le daoine ar fud an domhain a bhfuil gaol nó suim acu leis an chondae. Cuirtear an ríomhiris seo chuig daoine i ngach cearn den domhan.

Seol an ríomhiris seo chuig duine ar bith a mbeadh suim acu ann, le do thoil. Beidh fáilte roimh thuairimí, ráitis nó eolas don ríomhiris. Tá an eagrán is deireannaí don e-iris le fáil le léamh nó íoslodáil ó suíomh idirlín Bord Forbartha Chontae Dhún na nGall - http://www.donegalcdb.ie/ ag an nasc seo a leanas:

Chun tuilleadh eolais ar Chontae Dhún na nGall nó ar Tionscnamh Diaspóra Dhún na nGall, dean teagmháil le Maria Nic Fheargusa ag maria.ferguson@donegalcoco.ie nó le Róisín Nic Giolla Bhríde ag rmcbride@donegalcoco.ie.

With kind regards

The Donegal - community in touch / Dún na nGall - pobail i d'teagmháil Publication Team

No comments: