Monday, 12 September 2011

Gaelic Lessons Available in Belfast

Beidh Gaelchultúr ag cur tús lena ranganna Gaeilge oíche do dhaoine fásta an tseachtain seo chugainn (19–22 Meán Fómhair 2011). Beidh ranganna ar siúl i mBaile Átha Cliath, Béal Feirste, Corcaigh, Ceatharlach, Dún Dealgan, Luimneach, Nás na Ríogh, Sligeach agus sa Mhuileann gCearr. Tá líon beag spásanna fós ar fáil. Tabhair cuairt ar www.gaelchultur.com chun na cúrsaí agus na hionaid uile a fheiceáil agus chun cúrsa a chur in áirithe.

[Leagan Gaeilge thuas]

Gaelchultúr’s Irish language evening classes for adults will commence next week (1922 September 2011). Classes will take place in Dublin, Belfast, Cork, Carlow, Dundalk, Limerick, Naas, Sligo and Mullingar. Some places are still available. To view all courses and venues, and to book a place, please go to www.gaelchultur.com.

Eolas/Information: www.gaelchultur.com | eolas@gaelchultur.com | (01) 484 5220 | 1890 252 900

Le dea-mhéin,

Michelle Ryan
Gaelchultúr

Gaeilge gan Stró! – Beginners Level

* Tá cúrsa teanga ilmheán do ghlantosaitheoirí, Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, díreach foilsithe ag Gaelchultúr. Is éard atá sa chúrsa seo ná leabhar agus ceithre dhlúthdhiosca. Is féidir aonad sampla a fheiceáil agus an cúrsa a cheannach ar www.siopa.ie.

* Gaelchultúr has recently published a new multimedia beginners course for adult learners of Irish, Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, consisting of a book and 4 CDs. You can view a sample unit and purchase the course on www.siopa.ie.

No comments: