Tuesday, 1 March 2011

New Issue of An Gael


Seo iris oifigiúil Chumann Carad na Gaeilge, iris a dhíríonn ar phobal idirnáisiúnta na Gaeilge, cairde ar fud an domhain. Ficsean, filíocht agus níos mó! This is the official magazine of the Philo-Celtic Society, a magazine which focuses on the international Irish language community, friends all around the world. Fiction, poetry and more! (Mura bhfuil tú sna Stáit, sa Ríocht Aontaithe ná i gCeanada, tá an iris seo ar fáil ag www.litriocht.com freisin).

Issue 8: Earrach 2011

Eagarfhocal Team,le Muiris Ó Bric Dánta le Eoin Dunford Mittelalter Metal le Séamas Ó Neachtain Seanchas le Gearóid Ó Ceallaigh Echtra Mhérais Ferritér, leis an Dr. Séamus Ó Diollúin Fonn an Phíobaire le Lugh D. DePaor Sean-ábhar ó An Gael agus The Wolfe Tone Annual

Link to purchase: An Gael

No comments: