Monday, 25 October 2010

Talk Irish Needs Your Vote

Michelle Gallen - founder of talkirish.com - has been nominated as a Digital Hero for Northern Ireland.

The prize is £5,000 plus free broadband for the winning project. £5,000 will help us create loads more new resources for talkirish.com to help even more people learn Irish.

Please click on this link and vote for Michelle. It's a one click voting system so it should take you only a few seconds!

Please please spread the word and get as many people as you can voting to support their lovely website!


Vótáil ar son www.talkirish.com - Duaiseanna an Laoich Dhigitigh (Digital Hero awards)

Ainmníodh Michelle Gallen - bunaitheoir talkirish.com - mar Laoch Digiteach do Thuaisceart Éireann.

Gheobhaidh an buaiteoir £5,000 agus leathanbhanda saor in aisce. Cuideoidh £5,000 le foireann Talk Irish a lán acmhainní úra a chruthú don suíomh talkirish.com, acmhainní a chuideoidh le níos mó daoine Gaeilge a fhoghlaim.

Iarrtar ort cliceáil ar http://www.talk-talk.mirror.co.uk/region-n-ireland.htm le vótáil ar son Michelle - ní ghlacfaidh sé ach 5 soicind!

Agus le do thoil, scaip an scéal agus iarr ar a mhéad daoine agus is féidir vótáil ar son an tsuímh ghalánta seo!

No comments: