Monday, 2 August 2010

Donegal On Line Magazine

The new issue of Donegal's online News magazine is now available, just use the links below to access it.

Fáilte go ríomhiris Dún na nGall i dTeagmháil. Tá an ríomhiris seo ina pháirt de Thionscnamh Diaspóra Dhún na nGall. Tá Dún na nGall ag síneadh amach agus ag nascú le daoine ar fud an domhain a bhfuil gaol nó suim acu leis an chondae. Cuirtear an ríomhiris seo chuig daoine i ngach cearn den domhan.

Seol an ríomhiris seo chuig duine ar bith a mbeadh suim acu ann, le do thoil. Beidh fáilte roimh thuairimí, ráitis nó eolas don ríomhiris. Tá an eagrán is deireannaí don e-iris le fáil le léamh nó íoslodáil ó suíomh idirlín Bord Forbartha Chontae Dhún na nGall - http://www.donegalcdb.ie/ ag an nasc seo a leanas:

http://www.donegalcdb.ie/news/DonegalCommunityInTouche-zineIssue8.pdf

Chun tuilleadh eolais ar Chontae Dhún na nGall nó ar Tionscnamh Diaspóra Dhún na nGall, dean teagmháil le Maria Nic Fheargusa ag maria.ferguson@donegalcoco.ie nó le Róisín Nic Giolla Bhríde ag rmcbride@donegalcoco.ie.


Welcome to the Donegal in Touch e-zine. This e-zine is part of the Donegal Diaspora Project. Through this project Donegal is reaching out and connecting with people in all parts of the world who have a connection to or interest in Donegal. This e-zine is sent to people in all parts of the world.

Please feel free to pass this e-zine on to others that you feel might be interested in it. Any views, comments or contributions to the e-zine are very welcome. The latest edition of the e-zine can be viewed or downloaded via the Donegal County Development Board website - http://www.donegalcdb.ie/ using the following link:

http://www.donegalcdb.ie/news/DonegalCommunityInTouche-zineIssue8.pdf


For further information on Donegal or on the Donegal Diaspora Project, please contact Maria Ferguson at maria.ferguson@donegalcoco.ie or Roisin McBride at rmcbride@donegalcoco.ie.

No comments: