Tuesday, 20 April 2010

Gaelic Immersion Weekend in the NE USA

Deireadh Seachtaine Gaeilge / Irish Language Immersion Weekend

[1] Tionólfaidh Daltaí na Gaeilge ár nDeireadh Seachtaine Gaeilge,
7 - 9 Bealtaine 2010 in Esopus, Nua-Eabhrac. Is féidir leat clarú agus
íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Gheobhaidh na daoine atá cláraithe
roimh an 23ú d'Aibreáin (tríd an bpost nó ar an idirlíon) lascaine $10. Tá
súil againn go bhfeicfidh muid ansin thú.

Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh & Foirm Chláraithe ar fáil
tríd an nasc seo: http://www.daltai.com/events/may10.htm

Eachtraí Eile / Other Events

[2] Agus ná déan dearmad:

Satharn na nGael - 12 Meitheamh 2010
Irish Center, 6815 Emlen Street,
Philadelphia, PA 19119-2642

Picnic na nÓglaigh - 24 Iúil 2010
Monmouth Park, Oceanport, NJ 07757-1298

Seachtain na Gaeilge, 29 Lúnasa - 4 Meán Fómhair, 2010
Marist Brothers Retreat Center, Esopus, NY 12429Scholáireachtaí / Scholarships

[3] Bronnann Daltaí na Gaeilge trí scoláireacht gach Bealtaine.
Bunaíodh na critéir ar [A] obair a dhéanann duine ar son na teangan; [B] an
obair a dhéanann duine ar son Daltaí na Gaeilge agus [C] an iarracht a
dhéanann duine chun na Gaeilge a fhoghlaim (mac léinn) nó a mhúineadh
(múinteoir). Seo iad na scoláireachtaí:

- Mac Léinn - $1,000 sa gcaoi go mbeidh mac léinn in ann freastail ar
chúrsa Ghaeilge sa nGaeltacht nó áit ar bith eile in Éireann.

- Múinteoir - $1,000 sa gcaoi go mbeidh múinteoir in ann freastail ar
chúrsa do mhúinteoirí sa nGaeltacht. Le tamall fada anuas bíonn deis ag an
múinteoir seo freastail ar an gcúrsa á thairiscint ag Oideas Gael darbh ainm
"Oiliúint ar Mhúinteoirí". Faigheann an múinteoir lóistín, béilí agus
táille saor in aisce chomh maith.

- Múinteoir nó Mac Léinn ­ Faigheann an té seo lóistín, béilí agus
táille saor in aisce don tSeachtain Ghaeilge a bhíonn eagraithe ag Daltaí na
Gaeilge gach Samhradh.

Tá an Fhoirm Iarratais anseo:
http://www.daltai.com/articles/scolaireacht1.pdf

Agus tá tuilleadh eolais ar fáil anseo:
http://www.daltai.com/articles/scolaireacht2.pdf


ENGLISH LANGUAGE VERSION

[1] Daltaí na Gaeilge will hold our Irish Language Immersion Weekend,
May 7th - 9th, 2010 in Esopus, New York. Online registration and
payment are available. Attendees who register by April 23rd (either by
mail or online) will receive a $10 discount. We hope to see you there.

General Information, Directions and a Registration Form are available
through this link: http://www.daltai.com/events/may10.htm


[2] And don't forget our other upcoming events:

Satharn na nGael (An Irish Saturday) - June 12, 2010
Irish Center, 6815 Emlen Street,
Philadelphia, PA 19119-2642

Annual Daltaí na Gaeilge Picnic for our Volunteers,
Members, and Friends - July 24, 2010
Monmouth Park, Oceanport, NJ 07757-1298

Irish Language Immersion Week, August 29th - September 4th, 2010
Marist Brothers Retreat Center, Esopus, NY 12429

[3] Daltaí Scholarships - Daltaí na Gaeilge awards three scholarships
during the month of May each year. The selection criteria are based on [A]
the work a person does on behalf of the language; [B] the work a person does
on behalf of Daltaí na Gaeilge and [C] the efforts a person makes to learn
the Irish language (student) or to teach the language (teacher). These are
the scholarships:

- Student - $1,000 so that a student can attend an Irish language
course in the Gaeltacht or any other appropriate place in Ireland.

- Teacher - $1,000 so that an instructor can attend a course for Irish
language teachers in the Gaeltacht. For a long time now the winner of this
scholarship has also had the opportunity to attend the Teachers' Course
"Oiliúint ar Mhúinteoirí" at Oideas Gael. The teacher receives free
tuition, meals and lodging for that course as well.

- Teacher or Student ­ The recipient of this scholarship receives free
tuition, meals and lodging at the Irish Language Immersion Week that is
sponsored by Daltaí na Gaeilge every Summer.

The Application Form is here:
http://www.daltai.com/articles/scolaireacht1.pdf

And additional information for these scholarships is available here:
http://www.daltai.com/articles/scolaireacht2.pdf


Slán agus beannacht,

Daltaí na Gaeilge

No comments: