Wednesday, 3 March 2010

Teastas Eorpach na Gaeilge Irish exams launched in New York

At the launch of Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) exams in New York recently were: Dr. Arthur Hughes, Fulbright Irish language scholar at NYU, Pádraig Ó Cearúil and Hilary Mhic Suibhne, Irish language lecturers at NYU, and Dara Calleary, Irish Minister of State.

Last Wednesday 24 February, the 2010 Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) examinations were launched formally in New York. TEG examinations are Irish language proficiency tests for adult learners of Irish. Last year 15 people sat the exam at Level A1(Elementary 1) in New York. The Language Centre at NUI Maynooth sets and administers the exams and is offering tests at two levels this year in New York, A1 and A2 (Elementary 2).

The TEG event was hosted by the Irish Consulate in New York in conjunction with Glucksman Ireland House New York University (NYU). The hosts were Deputy Consul General Breandán Ó Caollaí and his wife Carmel Callan. Also present were the Minister of State Dara Calleary T.D., who spoke about the learning of Irish in general. Breandán Ó Caollaí and Hilary Mhic Suibhne (NYU) spoke about the importance of TEG and the quality of support it provides to adult learners outside of Ireland. The event was very well attended by, among others, those involved in the teaching of Irish at New York University, City University of New York, University of Pennsylvania and learners from Irish Centres in Connecticut, New Jersey, Pennsylvania agus New York.

The increase in the number of Irish language learners at all levels in the United States is remarkable. It is estimated that up to 40 higher level institutions provide Irish language learning programmes. There are also several organizations outside of the formal education system throughout the US where Irish language courses are provided. Several of these institutions and organizations use the TEG system as their core programme due to its step by step approach to fluency and the high quality of its teaching materials, all available free of charge on www.teg.ie.

TEG exams take place in eight centres throughout Ireland and in New York, Paris, London and Prague in April and May. All information at www.teg.ie or from 01 7086417.

Tráthnóna Dé Céadaoin 24 Feabhra seo caite, seoladh scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) 2010 i Nua Eabhrac. Is scrúduithe cumais Gaeilge do fhoghlaimeoirí fásta iad scrúduithe TEG agus rinne thart ar 15 duine scrúdú A1 in Nua Eabhrac anuraidh. I mbliana tá Ionad na dTeangacha Ollscoil na hÉireann Má Nuad, a chuireann na scrúduithe ar fáil, ag súil go mbeidh méadú ar líon na n-iarrthóirí agus beidh scrúduithe ar siúl ar dhá leibhéal, A1 agus A2.

Ba é Ard-Chonsalacht na hÉireann Nua Eabhrac i gcomhpháirt le Glucksman Ireland House New York University (NYU) a d’eagraigh an ócáid le TEG a sheoladh sna Stáit Aontaithe an tseachtain seo caite. Ba é an Leas Ard-Chonsal Breandán Ó Caollaí agus a bhean Carmel Callan a bhí mar fhear agus bean an tí ar an oíche. Bhí an tAire Stáit, Dara Calleary T.D. i láthair agus labhair sé mar gheall ar fhoghlaim na Gaeilge i gcoitinne. Labhair Breandán Ó Caollaí agus Hilary Nic Suibhne (NYU) faoin tábhacht a bhaineann le TEG do fhoghlaimeoirí fásta agus faoin tacaíocht a chuireann an córas seo ar fáil do fhoghlaimeoirí thar lear. Bhí go leor daoine atá ag teagasc na Gaeilge in New York University, City University of New York agus in Ollscoil Pennsylvania i láthair chomh maith le grúpa mór foghlaimeoirí ó na hionaid Éireannacha i gConnecticut, New Jersey, Pennsylvania agus nua Eabhrac.

Is ábhar suntais é an méadú atá tagtha ar líon na bhfoghlaimeoirí Gaeilge sna Stáit Aontaithe ag gach leibhéal. Meastar go bhfuil suas le 40 institiúid tríú leibhéal i Meiriceá go bhfuil an Ghaeilge á teagasc iontu. Is suntasaí fós líon na ranganna Gaeilge lasmuigh de na hinstitiúidí foirmiúla oideachais. Baineann an-chuid de na hinstitiúidí agus eagraíochtaí seo úsáid as TEG toisc cur chuige céim ar chéim an chórais agus de bharr ardchaighdeán an ábhar theagaisc atá ar fáil saor in aisce ar líne ó www.teg.ie.

Beidh scrúduithe TEG ar siúl in ocht n-ionad in Éirinn agus i Nua Eabhrac, Páras, Londain agus Prág i rith mhí an Aibreáin agus Bealtaine. Gach eolas ar fáil ó www.teg.ie.No comments: