Monday, 26 May 2008

Gaeilge Montana... sounds like fun!

A dhuine uasail,

Bheinn ana bhuioch diot ach comhluadar na Gaeilge i do cheantar a chur ar an eolas faoin gcursa tumoideachais Ghaeilge a reachtalfar i mButte, Montana an samhradh seo idir 19 agus 26 Iul. Muinteoiri proifisiunta as Eireann a bheidh i bhfeighil na ranganna. Ta gach eolas faoin imeacht le fail ag http://www.irishmontana.com/ agus insa bhileog atathar a sheoladh chugat le cois na teachtaireachta seo. Seo an chead uair duinn i Montana ag tabhairt faoi thionscnamh den gcineal seo agus taimid ag brath ort agus ar ar gcomhleacaithe i ngluaiseacht na Gaeilge ar fuaid Mheiricea Thuaidh chun toradh a thabhairt. Ar doigh, ba mho na sasta a bheimis ardan a thabhairt d'aon imeacht do do chuid ag http://www.irishmontana.com/ ach na sonrai a chur chugam. Guim gach rath ort agus ar ghaeilgeoiri uile do cheantair.

Beir bua is beannacht,

Traolach O Riordain

The details below:

Montana Irish, Irish Immersion week 19 to 26 July

Cúrsa Tumoideachais sa Ghaeilgei mButte, Montana – 19 Iúl – 26 Iúl

For more information contact:

www.irishmontana.com

An immersion course in the Irish language and culture will be held this summer in Butte, Montana. This course is a non-credit course for all ages and focuses on imparting a conversational knowledge of Irish along with traditional music and the basic steps of the most popular Irish Céilí and set dances. • Classes begin at 9:00 and conclude at 5:00 with a break between 12:00 and 2:30 for lunch and recreational activity. • The evening program commences at 7:00 and varies from night to night to include dances, music and video presentations, talks and tours of the old town of Butte. • All classes are taught by professional teachers from Ireland with the aid of Irish language teaching assistants from The University of Montana [UM] Irish Studies program. • These young students have been learning Irish and how to teach the language as part of their course at UM. • If you interested in participating in this fun event, please go to www.irishmontana.com where you can learn more and sign up online.

Reachtálfar cúrsa tumoideachais i dteanga agus i gcultúr na Gaeilge an samhradh so i mButte, Montana.Is cúrsa neamhchreidiúnaithe é seo a fháiltíonn roimh gach aos is a dhíríonn ar labhairt na Gaeilge is ar bhunchéimeanna na rincí Gaelacha is mó le rá a thaispeáint don bhfoghlaimeoir.• Cuirfear tús le ranganna ar a 9:00 gach maidin, go gcríochnófar ar a 5:00 tráthnóna, le briseadh don lón is do chaitheamh aimsire idir 12:00 meán lae agus 2:30 i.n.• Is ag a 7:00 i.n. a thosnóidh imeachtaí na hoíche: clár ilghnéitheach de chéilithe, de cheol, de chainteanna,de shiúlóidí fé sheanbhaile Bhutte, is de chur i láthair fístéipeanna ar ghnéithe éagsúla de stair na nGael.• Múinteoirí cáilithe proifisiúnta as Éirinn a bheidh i bhfeighil an teagaisc, le cabhair ó chúntóirí teagaisc Ghaeilge as Clár Léinn na hÉireann in Ollscoil Montana. Tá na teagascóirí óga seo ag foghlaim na Gaeilge agus na modhanna is éifeachtaí chun a múinte le tamall de bhlianta anuas mar chuid dá gcúrsa léinn.

Más spéis leat páirt a ghlacadh san ócáid taitneamhach so, téigh chuig www.irishmontana.com mar a bhféad-tar tuilleadh eolais a fháil is clárú don gcúrsa.

If interested in being a sponsor of this event please contact Terry O’Riordan at (406) 544-0311

No comments: